EKL.Tiedottaa

18.3.2019

 
 
 
 
 

Uutiskirje 2/2019, 15.3.2019

maaliskuu 2019

 
 
 
 
 
 

Vaikuttamisen paikka

Liitto lähetti heti maaliskuun alussa kirjeen kaikkiin Suomen kuntiin ja kaupunkeihin. Tiedotteen asiasta julkistimme 6.3.2019.

Halusimme kertoa, että jäsenyhdistyksissämme tehty työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja on vielä kaupan päällisiksi täydellistä täsmälääkettä yksinäisyyden torjuntaan. Keskityimme kirjeessä toimitila- ja avustuspolitiikkaan sekä digitalisaation tuoman koulutustarpeen edistämiseen ikääntyneille kuntalaisille. Pyysimme, että kunnissa ja kaupungeissa aidosti mietittäisiin niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea eläkkeensaajayhdistysten äärettömän tärkeää työtä ja että ne tiedottavat alueellaan toimiville yhdistyksille niistä toimenpiteistä, joihin ne aikovat tekemiemme esitysten johdosta ryhtyä.

Nyt on yhdistystemme vuoro vaikuttaa asiaan. Kysykää kunnastanne, aiotaanko kirjeeseemme reagoida ja miten. Ottakaa tarvittaessa asiaan kantaa yhdistyksenne nimissä. Jos kunnassanne tai kaupungissa on useampi EKL-yhdistys, kannattaa tehdä yhteistyötä. Tarjotkaa asiasta juttua paikallislehteen tai muuhun mediaan. Viekää tieto tästä kirjeestä ja viestistämme kuntanne vanhusneuvostolle ja muille eläkeläisyhdistyksille. Pyytäkää niitä mukaan ja yhteisrintamaan tämän tärkeän asian puolesta.

Tulemme vielä ennen kesää tekemään yhdistyksillemme kyselyn asian tiimoilta. Haluamme tietää, tehtiinkö kunnissa mitään päätöksiä tämän tärkeän asian tiimoilta.

Hyvää alkavaa kevättä toivotellen
Timo Kokko