EKL Tiedottaa

6.3.2019

 
 
 
 
 

Tiedote 6.3.2019

Julkaisuvapaa HETI

 
 
 

Eläkeläisjärjestöjen toiminta on erittäin tärkeää ja sitä pitää tukea - EKL lähetti kirjeen Suomen kunnille

Kunnat ja kaupungit eivät pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä toimivia useita kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi.

Eläkeläisjärjestöjen ennaltaehkäisevä työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi se on täydellistä täsmälääkettä yksinäisyyden torjuntaan.

  • Pelkästään Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä tekee vapaaehtoistyötä lähes 12 000 henkilöä ja he käyttävät aikaa toimintaansa noin 720 000 tuntia vuodessa. Työtä tehdään mm. eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjinä. Vastaavanlaista tärkeää työtä tehdään myös muiden eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä, sanoo Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta.

Kuntien ja järjestöjen järkevällä yhteistyöllä on mahdollista antaa monelle ihmiselle iloa elämään sekä parantaa olennaisesti heidän elämänlaatuaan. Järjestöillä ja niiden paikallisyhdistyksillä on toimintaorganisaatiot valmiina. Tarvitaan vain oikeanlaista tukea, väline- ja materiaaliapua ja ennen kaikkea halua aitoon yhteistyöhön.

On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti toimintakykyisinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Heille tulee tarjota yhteiskunnallisia palveluja edulliseen hintaan niin joukkoliikenteen kuin kulttuuriin osallistumisen osalta. Toimintakyvyn osalta elintärkeät liikuntapalvelut tulee saada maksutta.

  • Olemme nyt vedonneet kuntiin ja kaupunkeihin, että ne antaisivat alueellaan toimivien eläkkeensaajayhdistysten tekemälle vapaaehtoistoiminnalle sille kuuluvan arvon ja edistäisivät niiden toimintaedellytyksiä taloudellisesti sekä tarjoamalla toiminnassa tarvittavat esteettömät tilat joustavasti ja maksutta tämän tärkeän kansalaistoiminnan käyttöön, jatkaa puheenjohtaja Paassilta.

Lisäksi EKL esitti kirjeessään, että maan hallituksen hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi nostetun digitalisaation edistämiseksi tarjottaisiin ikääntyneille kuntalaisille tietotekniikkaopastusta ja tähän varattaisiin niin taloudellisia kuin henkilöresursseja. Yhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset eivät yksin voi olla vastuussa verkkopalveluiden ja niissä tarvittavien välineiden opastamisessa.

  • Pyydämme, että kunnissa ja kaupungeissa aidosti mietittäisiin niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea eläkkeensaajayhdistysten äärettömän tärkeää työtä. Lisäksi toivomme, että kunnat tiedottavat alueellaan toimiville yhdistyksille niistä toimenpiteistä, joihin ne aikovat näiden tekemiemme esitysten johdosta ryhtyä, päättää Simo Paassilta.

Järjestöjen ja niiden vapaaehtoisten tekemää työtä ja toimintaedellytyksiä on tuettava paitsi taloudellisesti, myös tarjoamalla tarvittavat tilat tähän tärkeään työhön. Eläkkeensaajien Keskusliitto vaatii myös eduskuntavaalitavoitteissaan, että maamme julkiset tilat on avattava kansalaistoiminnan käyttöön ilmaiseksi.

Lisätietoja:

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
puheenjohtaja Simo Paassilta, puh. 050 522 1201
toiminnanjohtaja Timo Kokko, puh. 050 441 3830